جلسه دکتر زارع با فرمانده انتظامی شهرستان آباده

جلسه دکتر زارع با فرمانده انتظامی شهرستان آباده جناب سرهنگ رزمجويی در خصوص مسائل و مشکلات

سرای سالمندان شهرستان آباده

بازدید و احوال پرسی دکتر زارع از سرای سالمندان شهرستان آباده و اهداء گل

مراسم تجلیل از پیشکسوتان و مدال آوران رشته های ورزشی

حضور و سخنرانی دکتر زارع در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و مدال آوران رشته های مختلف ورزشی شهرستان آباده به همراه اهداء جوایز و لوح تقدیر

اعتراض به گرانی اجناس بعد از افزایش قیمت بنزین

دکتر رحیم زارع: بنزین اقتصاد کشور را مختل کرد، اگر گازوئیل افزایش یابد باید فاتحه اقتصاد کشور را خواند. خسارات افزایش قیمت گازوئیل دو برابر بنزین خواهد بود.

دیدار با مدیرکل بهزیستی استان فارس

حضور دکتر زارع در دفتر مدیرکل بهزیستی استان فارس و پیگیری رفع مشکلات افراد تحت پوشش بهزیستی حوزه انتخابیه

پیگیری مشکلات مددجویان حوزه انتخابیه

حضور دکتر زارع در دفتر دکتر بذرافشان مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)فارس و پیگیری مسائل و مشکلات مددجویان حوزه انتخابیه

تفاوت سال بازنشستگی نباید به اختلاف در دریافتی منجر شود

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس: در حال حاضر برخی بازنشستگان با مدرک و ردیف شغلی همسان به دلیل تفاوت در سال بازنشستگی، دریافتی متفاوتی دارند، در حالی که تفاوت در سال بازنشستگی نباید به تفاوت در دریافتی منجر شود.

پیگیری مشکلات برق حوزه انتخابیه

جلسه دکتر زارع با مدیر عامل توانیر جناب آقای مهندس متولی زاده در خصوص مسائل و مشکلات منطقه