تهران، میدان بهارستان

ساختمان مجلس شورای اسلامی

02133125294

تلفن

02133503217

فکس

drzare@yahoo.com

پست الکترونیک ارتباط با نماینده

https://t.me/drzare

کانال تلگرام نماینده

https://instagram.com/dr.rahimzare

اینستاگرام نمایندهکد امنیتی (اجباری) :