مجلس شورای اسلامی

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی، عضو، 1391/03/07

نایب رئیس کمیته فوتبال و فوتسال مجلس، عضو، 1391/02/03

عضو فراکسیون پارک¬های علم و فن¬آوری، عضو، 1391/02/02

عضو فراکسیون پارک های علم و فن آوری، عضو، 1391/02/02

عضو ستاد برنامه ریزی و نظارت بر اکسپو 2015 میلان (ایتالیا)، عضو، 1394/01/02

عضو فراکسیون جوانان مجلس، عضو، 1391/02/01

عضو فراکسیون صادرات غیر نفتی مجلس، عضو، 1391/01/03

عضو فراکسیون اصناف مجلس، عضو، 1391/02/02

عضو فراکسیون مدیریت روستایی مجلس، عضو، 1391/02/01

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس، عضو، 1391/02/02

عضو فراکسیون نفت،گاز و پتروشیمی مجلس، عضو، 1391/01/02

نماینده اعزامی مجلس در حوزه اقتصادی به کشورهای یونان و بلاروس، عضو، 1393/01/02

نماینده اعزامی سفر معنوی به کشورهای سوریه ، عراق و لبنان (مناطق جنگی )، عضو، 1393/01/03

عضو گروه دوستی ایران، بلاروس، اکراین، عضو، 1391/01/02

عضو کمیته اقتصادی برگزاری نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری¬های اقتصادی، عضو، 1392/01/01

عضو کارگروه تنقیح قوانین کشور در حوزه بازرگانی، مناطق آزاد تجاری و تعاون.، عضو، 1389/01/01

عضو کارگروه نظارت بر واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، عضو، 1393/07/22

عضو هیئت تحقیق وتفحص از صنعت بیمه کشور، عضو، 1393/07/14

عضو هئیت تحقیق وتفحص ازعملکرد مدیریت حمل نقل سوخت کشور، عضو، 1392/01/18

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی، عضو، 1395/03/08

عضواصلی هیات تجدید نظر تخلفات اداری کارکنان مجلس شورای اسلامی، عضو، 1395/05/11

رئیس فراکسیون 1404 (سند چشم انداز نظام) مجلس شورای اسلامی، عضو، 1396/10/24

عضو ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس، عضو، 1395/06/17

عضو ستاد اکسپو 2015 میلان، عضو، 1393/12/18