آغاز فاز مطالعاتی پروژه فرودگاه شمال فارس


کد خبر: 15 || تاریخ انتشار: 24 شهریور 1398 13:56 || " تعداد بازدید :1213

دیدار با وزیر راه و شهرسازی آقای دکتر اسلامی و تخصیص اعتبار ده میلیارد ریال جهت طرح مطالعه پروژه فرودگاه شمال فارس، دستور صریح جهت جاده آباده به صغاد که با پیگیری های قبل 2 بار به مناقصه گذاشته شده بود، متاسفانه استقبالی از سوی پیمانکاران صورت نگرفته و در نهایت با هماهنگی های انجام شده، پیمانکار بومی با ترک تشریفات جهت شروع پروژه انتخاب شد که بزودی بصورت عملیاتی انجام خواهد شد