افزایش تعداد رشته دانشگاه های آزاد شمال فارس


کد خبر: 14 || تاریخ انتشار: 24 شهریور 1398 13:55 || " تعداد بازدید :1228

دیدار با رئیس دانشگاه آزاد آقای دکتر طهرانچی جهت اخذ رشته های پزشکی دانشگاه آزاد آباده و رشته های متناسب در شمال فارس