بهره مندی آباده و خرمبید از مزایای مناطق محروم کشور


کد خبر: 147 || تاریخ انتشار: 24 مهر 1398 21:43 || " تعداد بازدید :1213

حضور دکتر زارع در دفتر دکتر پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه

با توجه به بازنگری لیست مناطق محروم کشور دستور ویژه معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور آقای دکتر پورمحمدی جهت مطالعه و بررسی توسط رئيس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان و ان شاالله در لیست قرار دادن شهرستان های آباده و خرمبید در مناطق محروم کشور

(شهرستان بوانات در لیست مناطق محروم است)