تایید صلاحیت دکتر زارع


کد خبر: 193 || تاریخ انتشار: 15 بهمن 1398 14:27 || " تعداد بازدید :1399

دکتر رحیم زارع از حوزه بوانات و خرم بید استان فارس برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس تایید صلاحیت شورای نگهبان را گرفت