تکمیل پروژه های فنی و حرفه ای حوزه انتخابیه


کد خبر: 148 || تاریخ انتشار: 24 مهر 1398 21:50 || " تعداد بازدید :1241

دیدار دکتر زارع با رییس دانشگاه فنی و حرفه ی کشور در خصوص:

1- تکمیل زمین چمن مصنوعی دانشکده فنی و حرفه ی پسرانه امام خمینی(ره)شهرستان آباده تا بهمن ماه سال جاری

2- تخصیص اعتبار جهت تکمیل ساختمان اداری از محل اعتبارات توازن شهرستان

3- درخواست مجوز تاسیس اموزشکده  فنی و حرفه ی دخترانه در شهرستان های خرمبید و بوانات

4- پیگیری ساخت سوله چند منظوره 1000 متری، با تامین اعتبار از محل وزارت علوم و اعتبارات توازن شهرستان