جلسه با اعضاء شورای شهر و شهردار مزایجان


کد خبر: 162 || تاریخ انتشار: 11 آبان 1398 10:44 || " تعداد بازدید :1631

جلسه دکتر زارع با اعضاء شورای شهر و شهردار مزایجان