جلسه با اعضای شورای خسروشیرین


کد خبر: 155 || تاریخ انتشار: 04 آبان 1398 14:01 || " تعداد بازدید :1356

دکتر زارع در جمع اعضای شورای اسلامی روستای خسرو شیرین حضور یافت که در ان جلسه مردم و اعضای شورای روستا به طرح مشکلات منطقه پرداختند