جلسه با شورای سورمق


کد خبر: 186 || تاریخ انتشار: 15 دی 1398 14:17 || " تعداد بازدید :1471

نشست دکتر زارع با اعضای محترم شورا و شهردار با حضور حاج آقا صادقی امام جماعت محترم شهر سورمق