جلسه با مدیر عامل سازمان آب منطقه ای و معاونین ایشان


کد خبر: 156 || تاریخ انتشار: 04 آبان 1398 14:03 || " تعداد بازدید :1305

جلسه دکتر زارع با مدیر عامل سازمان آب منطقه ای و معاونین ایشان در خصوص تعیین تکلیف چاه  آب شهیدآباد جهت استفاده برای فضای سبز و  تعیین تکلیف آب کشاورزی روستای شهیدآباد