جلسه دکتر زارع با فرمانده انتظامی شهرستان آباده


کد خبر: 173 || تاریخ انتشار: 10 آذر 1398 14:22 || " تعداد بازدید :1535

جلسه دکتر زارع با فرمانده انتظامی شهرستان آباده جناب سرهنگ رزمجويی در خصوص مسائل و مشکلات