حضور در روستای محمد آباد و جلسه با شورا و مردم


کد خبر: 157 || تاریخ انتشار: 04 آبان 1398 14:08 || " تعداد بازدید :1366

حضور دکتر زارع در روستای محمد آباد و جلسه با شورا و مردم و بازدید از مدرسه روستا به منظور بررسی و رفع مسائل و مشکلات اهالی روستا