رای اعتماد قاطع مردم برای سومین بار به دکتر رحیم زارع


کد خبر: 195 || تاریخ انتشار: 06 اسفند 1398 10:56 || " تعداد بازدید :1380

علیرغم همه دشمنی ها و تخریب های غیر منصفانه، دکتر رحیم زارع با رای اکثریت قاطع مردم حوزه انتخابیه، برای بار سوم برنده انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار شهرستان شمال فارس گردید.

رای دکتر زارع حدود دو برابر رای نفر دوم می باشد، تجربه ای که در انتخابات دور قبل نیز اتفاق افتاد و مردم به موکل خود اعتماد قاطع کردند