روز پرستار


کد خبر: 185 || تاریخ انتشار: 15 دی 1398 14:14 || " تعداد بازدید :1424

بازدید دکتر زارع از بیمارستان قلب و قسمت های مختلف و اهدای گل به مناسبت روز پرستار