سرای سالمندان شهرستان آباده


کد خبر: 172 || تاریخ انتشار: 10 آذر 1398 14:21 || " تعداد بازدید :1532

بازدید و احوال پرسی دکتر زارع از سرای سالمندان شهرستان آباده و اهداء گل