سفر مهندس موصلی مدیر کل محترم نوسازی مدارس به شمال فارس


کد خبر: 113 || تاریخ انتشار: 24 شهریور 1398 14:04 || " تعداد بازدید :1253

در سفر مهندس موصلی مدیر کل محترم نوسازی فارس؛ مراسم کلنگ زنی سالن چند منظوره غدیر در دبیرستان آسیه و هنرستان تلاش قادراباد، کلنگ زنی مدرسه دوازده کلاسه غفاری شهر کره ای و...انجام گرفت.