پیگیری احداث ساختمان بیمه سلامت در شهرستان های آباده و خرمبید


کد خبر: 145 || تاریخ انتشار: 18 مهر 1398 17:20 || " تعداد بازدید :1225

جلسه دکتر زارع با رییس سازمان بیمه سلامت و‌ معاون وزیر بهداشت در خصوص احداث ساختمان بیمه سلامت در شهرستان های آباده و خرمبید همچنین مجوز اداره بیمه سلامت در شهرستان بوانات