پیگیری بیمه منبت کاران آباده


کد خبر: 17 || تاریخ انتشار: 24 شهریور 1398 13:57 || " تعداد بازدید :1199

دیدار با دکتر مونسان معاون ارجمند رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور جهت جذب اعتبار و پرونده های عمرانی و پیگیری مصوبات سفر به شهر جهانی منبت از جمله بیمه منبت کاران