آغاز فاز مطالعاتی پروژه فرودگاه شمال فارس

دیدار با وزیر راه و شهرسازی آقای دکتر اسلامی و تخصیص اعتبار ده میلیارد ریال جهت طرح مطالعه پروژه فرودگاه شمال فارس، دستور صریح جهت جاده آباده به صغاد که با پیگیری های قبل 2 بار به مناقصه گذاشته شده بود، متاسفانه استقبالی از سوی پیمانکاران صورت نگرفته و در نهایت با هماهنگی های انجام شده، پیمانکار بومی با ترک تشریفات جهت شروع پروژه انتخاب شد که بزودی بصورت عملیاتی انجام خواهد شد

افزایش تعداد رشته دانشگاه های آزاد شمال فارس

دیدار با رئیس دانشگاه آزاد آقای دکتر طهرانچی جهت اخذ رشته های پزشکی دانشگاه آزاد آباده و رشته های متناسب در شمال فارس